OFERTA

 BADANIA NIENISZCZĄCE


  • Badania magnetyczno – proszkowe MT

Metoda do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych w ferromagnetycznych złączach spawanych. Przed rozpoczęciem badania należy przygotować badaną powierzchnię – która powinna być wolna od zgorzeliny, tłuszczu, oleju, odprysków spawalniczych, oraz innych substancji, które mogą wpływać na czułość badań.

  • Badania prądami wirowymi ET

Prądy wirowe (Foucaulta) są wynikiem indukcji magnetycznej, która powstaje w obwodzie elektrycznym wskutek zmian pola magnetycznego . Powstają w obiektach przewodzących prąd elektryczny, wykonanych z metali ferromagnetycznych (stale konstrukcyjne ferrytyczno-perlityczne) i niemagnetycznych (stale austenistyczne, metale niezależne), metale te mogą być poddane badaniom prądami wirowymi.

  • Badania ultradźwiękowe UT

Zasada defektoskopii ultradźwiękowej polega na impulsowym wysyłaniu do badanego materiału za pośrednictwem głowicy aparatu ultradźwiękowego fali ultradźwiękowej wytworzonej w przetworniku piezoelektrycznym.

  • Badania wizualne VT

Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych. Badania wizualne są podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych.

  • Badania penetracyjne PT

Wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Są przeprowadzane zwykle po wykonaniu badań wizualnych złącza spawanych.

elektrownie_wiatroweELEKTROWNIE WIATROWE

– czyszczenie wież, łopat

– inspekcje łopat

– prace antykorozyjne

– przeglądy mocowań

– uszczelnianie połączeń międzysekcyjnych

konstrukcje_stalowe

KONSTRUKCJE STALOWE


 – montaż

– demontaż

– skręcanie

– spawanie

antykorozja

 ANTYKOROZJA


– mechaniczne lub ręczne przygotowanie powierzchni do aplikacji odpowiedniej powłoki

– malowanie konstrukcji farbami podkładowymi oraz antykorozyjnymi